دندانپزشکی اورژانس در دوران کرونا

چکار کنیم در دوران کرونا مصون بمانیم

مدرس: دکتر رضا افتخار آشتیانی

زمان برگزاری: این وبینار قبلا برگزار شده است و فیلم آنرا را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.