اطلاعات تماس:

021-28422551

09121889011

09122949591

ایمیل:

info@ghoreshi.com

اینستاگرام:

سامان قریشی

رویال درمان

تلگرام:

دوره های نوین دندانپزشکی

رویال درمان

سایت ها:

www.royaldarman.com

www.tehranettekal.com